Теорія:

Не  з дієсловами пишеться окремо, окрім нижченаведених віпадків:
а) слово не вживається без не;
б) з префіксом недо-, який указує на неповноту дії;
в) залежно від значення: якщо можна замінити слово іншим словом без не.
 
ne.jpg