Умова завдання:

1Б.

Укажи речення, у якому зворотний займенник себе вжито в родовому відмінку.