Умова завдання:

1Б.

Укажи рядок, у якому всі займенники пишуться разом.