Теорія:

Неозначені займенники утворюються від питальних додаванням префіксів де-, аби-, будь-, казна-, хтозна-, бозна-:

деякий, абищо, казна-хто; або суфіксів -небудь, -сь: щось, який-небудь.

Неозначені займенники пишемо:

а) разом: з аби-, де-, -сь:

абихто, дещо, чиясь;

б) через дефіс: із будь-, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-:

будь-хто, казна-чим, хтозна-якими, який-небудь, бозна-хто;

в) окремо, якщо між казна-, хтозна-, аби-, де- і займенником стоїть прийменник:

аби до кого, хтозна з ким, казна в чому.