Теорія:

Творення заперечних і неозначених займенників

Заперечні
Неозначені
ні  +  питальні займенники
де-, аби-, казна-, хтозна-, будь-, -небудь-, -сь  +  питальні займенники
нічий, ніякий
дехто, абищо

 

Написання неозначених займенників

Пишуться разом
Пишуться через дефіс
Пишуться окремо
З частками аби-, де-, -сь
З частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-
З частками казна-, хтозна-, аби-, -сь, будь-, -небудь  +  прийменник + займенник
абищо, дехто, якийсь
будь-що, казна-хто, хтозна-який, чий-небудь
аби до чого, будь для кого, хтозна на якому