Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Теорія Основні означення та теореми з теми «Числові вирази».

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вправа на дії з дробами 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Завдання дозволяє перевірити допоміжні навички з теми «Числові вирази».
2. Склад числа таі числовий вираз 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Завдання наближене до завдань ЗНО. Необхідно вибрати правильний запис числа, використовуючи поняття розрядности.
3. Знайди значення виразу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на застосування розподільного закону множення та дії з десятковими дробами, дозволяє відпрацювати базові навички з теми «Числові вирази».
4. Степінь з цілим показником 1 вид - рецептивний легке 1Б. У завданні потрібно обчислити значення степеневого виразу з цілим показником.
5. Значення логарифмічного виразу 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання наближене до завдань ЗНО. Використовуючи властивості логарифмів, знайти значення числового логарифмічного виразу.
6. Значення степеневого виразу 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знайти значення числового степеневого виразу, застосовуючи властивості степеня.
7. Знайти значення виразу 3 вид - аналіз середнє 1Б. Завдання наближене до завдань ЗНО. Використовуючи властивості степеня з цілим показником і логарифмів, знайти значення числового логарифмічного виразу.
8. Оцінити значення логарифмічного виразу 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. У даному прикладі необхідно знайти, якому проміжку належить значення заданого логарифмічного виразу.
9. Розрахунок значення числового ірраціонального виразу 3 вид - аналіз важке 1Б. У завданні потрібно розрахувати значення числового ірраціонального виразу із застосуванням формул скороченого множення.
10. Розрахувати значення числового виразу 3 вид - аналіз важке 1Б. Завдання наближене до завдань ЗНО. У завданні необхідно виконати тотожні перетворення і розрахувати значення виразу.
11. Співставлення виразу його значення 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Завдання на встановлення співвідношення між виразами та їх значеннями.
12. Знади додатні вирази 3 вид - аналіз важке 1Б. Завдання наближене до завдань ЗНО. Необхідно порівняти числові вирази, спираючись на властивості ірраціональної функції.
13. Значення числового ірраціонального виразу 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на відпрацювання базових навичок з теми «Степеневі числові вирази».

Додаткові завдання (приховані від учнів)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Виконання арифметичних дій з звичайними дробами Інший легке 1Б. Завдання на відпрацювання базових навичок з теми «Числові вирази».
2. Порівняння степеневих виразів Інший середнє 3Б. Завдання на відпрацювання базових навичок з теми «Степеневі числові вирази».
3. Різниця квадратів Інший середнє 1Б. Завдання наближене до завдань ЗНО. Необхідно знайти значення числового виразу використовуючи формулу скороченного множення.
4. Сума числового ряду Інший важке 1Б. Завдання висого рівня на знаходження суми числового ряду.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Числові вирази» 00:30:00 середнє 8Б. Тренування спонукає до закріплення знань з даної теми.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Числові вирази» 00:30:00 середнє 8Б. Запропоновані завдання дозволяють закріпити знання та відпрацювати вміння з теми «Числові вирази».
2. Перевірочна робота з теми «Числові вирази» 00:45:00 важке 10Б. Запропоновані завдання дозволяють перевірити знання та вміння з теми «Числові вирази».