Теорія:

Натуральні числа — це числа які ми використовуємо при лічбі предметів. Множину натуральних чисел прийнято позначати буквою N.
Цілі числа — це натуральні числа, протилежні їм числа та число \(0\).  Множину цілих чисел прийнято позначати буквою  Z.
Множина  раціональних чисел — це множина, що складається з чисел вигляду mn , де m, n взаємно прості числа і  n — натуральне число, а  m — ціле число. Множину раціональних чисел прийнято позначати буквою Q.
Ірраціональні числа — це нескінченні десяткові неперіодичні дроби. Множину ірраціональних чисел прийнято позначати буквою I.
Множина дійсних чисел складається із множини раціональних та ірраціональних чисел. Множину дійсних чисел прийнято позначати буквою R.
Наочно поняття дійсного числа можна уявити за допомогою координатної прямої.
Координатна пряма — це пряма з визначеним напрямом, початком відліку та одиничним відрізком. 
Зверни увагу!
Кожному дійсному числу можна поставити у відповідність єдину точку на цій прямій, і навпаки, кожна точка представлятиме єдине дійсне число.
Координата точки — це число, яке показує положення точки на координатній прямій відносно початку відліку. На координатній прямій точка з більшою координатою лежить правіше, ніж точка з меншою координатою.