Теорія:

Для побудови графіків функцій   y=fx   і  y=fx  скористаємося означенням модуля.
 
1.y=fxy=f(x)=f(x),  якщо   x0,f(x),  якщо   x<0.
 
Розглянемо алгоритм побудови графіка функції \(у= f |х|\).  Функція   \(у= f |х|\)  - парна, тому її графік симетричний відносно осі  ОУ.  Будуємо графік функції  \(у= f (х)\) для \( х > 0\)  (рис.\(1\)), а потім добудовуємо його ліву частину симетрично правій відносно осі ОУ   (рис.\(2\)).
 
Рисунок32.png        Рисунок33.png
рис.\(1\)                                                     рис.\(2\)
 
2.y=fxy=f(x)=f(x), якщо x0,f(x), якщо x<0.
 
Розглянемо алгоритм побудови графіка функції \(у= | f (х)|\). Будуємо графік функції \(у=f (х)\) (рис.\(3\)).  На ділянках, де графік \(у\)\(= f (х)\) знаходиться в нижній напівплощині, тобто, де \(f(х) < 0\), будуємо криві, які симетричні побудованим відносно осі ОХ (рис.\(4\)).
 
Рисунок34.png    Рисунок35.png
рис.\(3\)                                                 рис.\(4\)