Теорія:

Степенем числа \(a \) з натуральним показником  \(n\)  \(( n > 1 )\) називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює а:  Рисунок21.png.
Зверни увагу!
Будь — який степінь додатного числа є додатним числом.
Зверни увагу!
Парний степінь від'ємного числа є додатним числом.
Непарний степінь від'ємного числа є від'ємним числом.
Якщо \(а \)image.jpg\(0\) і \(n\) — натуральне число, то вираз an=1an називають степенем з цілим показником.
Додатне число а в раціональному степені  pq — арифметичний корінь степеня q з числа а в степені p: apq=apq.
Властивості степеня.
  
Рисунок31.png
 
Більш докладно повторити тему «Степінь числа» можна в курсі 7 класу алгебра і узагальнити в курсі 10 класу алгебра.