Завдання

1. Рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0)

Складність: легке

1,5
2. Ділення одночленів

Складність: легке

1
3. Спростити вираз

Складність: легке

1
4. Обчислення площі

Складність: легке

1
5. Логарифмічна нерівність, що зводиться до лінійної (основа більша, ніж 1)

Складність: легке

3
6. Варіанти вибору елементу з кількох груп

Складність: легке

1
7. Діаметр кола, хорда, дотична

Складність: середнє

3
8. Перетворення графіка показникової функції

Складність: середнє

2
9. Об'єм прямої призми, основою якої є трапеція

Складність: середнє

3
10. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=a

Складність: середнє

2
11. Питання про проекцію вершини піраміди, у якої двогранні кути при основі рівні

Складність: середнє

1
12. Вираз змінної з алгебраїчного дробу

Складність: середнє

3
13. Довжина провідника циліндричної форми

Складність: середнє

2
14. Проекція вектора

Складність: середнє

2
15. Теорема синусів (радіус описаного кола)

Складність: середнє

2
16. Різниця квадратів (звичайні дроби)

Складність: середнє

3
17. Кути трикутника, описаного навколо кола

Складність: середнє

3
18. Метод алгебраїчного додавання

Складність: середнє

4
19. Показникове рівняння (зведення до однієї основи)

Складність: середнє

2
20. Задача на спільну роботу (наповнення басейну)

Складність: середнє

4
21. Функції

Складність: важке

3
22. Ймовірність події (код телефона)

Складність: середнє

3

Методичні вказівки