Теорія:

Побудова графіка квадратичної функції y=ax2, якщо \(a < 0\).
Якщо \(a\) від'ємне (\(a < 0\)), то гілки параболи спрямовані вниз.
 
1. Вершина параболи знаходиться на початку координат.
  
2. Замість аргументу (\(x\)) підставляються два позитивних і два негативних значення, наприклад, \(1; 2 \) і \(- 1; -2\). Знаходяться значення функції (\(y\)) в цих точках.
  
3. Отримані точки відзначаються на координатній площині, з'єднуються лінією.
 
Зверни увагу!
При обчисленні значень функції першою дією виконується піднесення в ступінь, потім множення.
Приклад:
Побудуй графік функції y=0,5x2.
\(x\) \(y\) обчислення
\(2\)      \(-2\)      y=0,522=0,54=2¯
\(1\) \(-0,5\) y=0,512=0,51=0,5¯
\(0\) \(0\) y=1,502=1,50=0¯
\(-1\) \(-0,5\) y=0,5(1)2=0,51=0,5¯
\(-2\) \(2\)
y=0,5(2)2=0,54=2¯
 
  m1,5x2.PNG