Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
92
Вчителів
Вчителів
2
Класів/груп
Класів/груп
6

Про навчальний заклад

Основними напрямками діяльності коледжу є: забезпечення рівня якості та доступності освіти; застосування інформаційних та інноваційних технологій навчання; підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців рівня «молодший спеціаліст»; культурно-освітня, видавнича, фінансово-економічна, господарська, науково-виробнича діяльність; здійснення зовнішніх зв’язків; створення та застосування комплексного навчально-методичного забезпечення якості знань і вмінь студентів за спеціальностями коледжу; атестація педагогічних працівників; підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; забезпечення формування сучасної особистості; забезпечення соціального захисту викладачів і студентів.

Головними завданнями коледжу є: здійснення освітньої діяльності, яка охоплює навчальну, виховну, методичну та культурну роботу; забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод щодо підготовки фахівців з вищою освітою; підготовка молоді до самостійної наукової, виробничої, викладацької діяльності; інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості; перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. А також забезпечення умов для оволодіння системою загальноосвітніх та фахових знань за обраною спеціальністю для формування соціально зрілої, освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурних сферах, галузях техніки й технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: