Зареєстровані користувачі

Учнів
Учнів
563
Вчителів
Вчителів
32
Класів/груп
Класів/груп
22

Про навчальний заклад

  Березнівська гімназія Березнівської районної ради імені Миколи Буховича сьогодні – це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад, який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою, а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.

      Пріоритетними напрямками діяльності гімназії є:

  • - реалізація Національної стратегії освіти в Україні;
  • - впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;
  • - підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
  • - постійна увага до стану здоров'я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
  • - корекція діяльності гімназії на основі моніторингу організації навчально-виховного процесу;
  • - реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
  • - гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
  • - формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
  • - посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

     Гімназія має два ступені освіти: основну і старшу, які функціонують разом. Між ступенями забезпечується єдність, взаємозв'язок, наступність мети, змісту, методів, засобів, форм навчання і виховання.

Школа Мій+

Зареєстровані викладачі

Дані оновлені: