Теорія:

Функція y=x3\(,\) її властивості і графік
Число \(b\) називають кубічним коренем (або коренем третього степеня) з числа \(a,\) якщо виконується рівність b3=a\(.\)
Пишуть: a3=b\(,\) де \(a\) — підкореневе число, \(3\) — показник кореня.
 
Отже, рівності a3=b\(,\) b3=a\(,\) a33=a — еквівалентні, тобто виражають одну й ту саму залежність між дійсними числами \(a\) і \(b.\)
Коротше це можна записати так: a3=bb3=a\(;\)  — знак еквівалентності.
Наприклад:
 
273=3, бо33=2713=1,бо13=103=0,бо03=0
 
Зверни увагу!
Кубічний корінь a3 існує для будь-якого числа \(a.\)
Результат добування кубічного кореня порівняно рідко виявляється раціональним числом.
 
Найчастіше виходить ірраціональне число, для якого можна знайти тільки наближене значення.
Властивості функції y=x3
\(1.\) D(f)=;+\(.\)
\(2.\) Непарна.
\(3.\) Зростає на числовій прямій.
\(4.\) Необмежена ні знизу, ні зверху.
\(5.\) Не має ні найменшого, ні найбільшого значень.
\(6.\) Неперервна на всій числовій прямій.
\(7.\) E(f)=;+\(.\)
\(8.\) Опукла вниз на ;0 та опукла вгору на 0;+\(.\)
 
1_1.png