Теорія:

Розглянемо приклади перетворення ірраціональних виразів, у яких необхідно винести множник за знак кореня.
У даному випадку часто користуються властивістю abn=anbn\(.\)
Приклад:
Спрости вираз: 8d43
 
Розв'язання
 
Зобразимо підкореневий вираз 8d4 у вигляді 8d3d\(,\) оскільки am+n=aman\(.\)
 
Тепер скористаємося формулою abn=anbn\(.\)
 
8d43=8d3d3=83d33d3=2dd3
Приклад:
Спрости вираз: z352
 
Розв'язання
  
Скористаємося формулами ank=akn і amn=amn\(.\)
 
z352=z325=z325=z65
 
Зобразимо підкореневий вираз z6 у вигляді z5z\(,\) оскільки am+n=aman\(.\)
 
Тепер скористаємося формулою abn=anbn\(.\)
 
z65=z5z5=z55z5=zz5