Складність:
00:10:00

Список завдань:

3Б.
1. Зростання і спадання функції y = sinx 1Б.
2. Визначення значень синусів деяких кутів 1Б.
3. Перетворення виразу sin t і визначення його значення 1Б.