Теорія:

Щоб поділити один дріб на інший, потрібно ділене помножити на число, зворотне дільнику.
Приклад:
teo10.PNG
Два алгебраїчні дроби діляться так само, як і числові — ділене множиться на дріб, зворотний дільнику.
  
Якщо можливо, то вирази в чисельнику і знаменнику розкладаються на множники та скорочуються.
 
teo10_1.PNG
 
Це правило поширюється й на випадок, якщо один із компонентів ділення є многочленом. Достатньо записати цей многочлен у вигляді дробу зі знаменником \(1\).
 
Приклад:
teo10_2.PNG