Складність:
00:15:00

Список завдань:

7Б.
1. Степінь із від'ємним показником, задані цілі числа 2Б.
2. Скорочення алгебраїчного дробу зі степенями 2Б.
3. Порівняння значень числових виразів 1Б.
4. Обчислення значення виразу 2Б.