Теорія:

Нерівності вигляду 0x<b
В таких випадках нерівність або не має розв'язків, або його розв'язком є будь-яке число.
 
Якщо \(b\) — додатне число, тоді розв'язком нерівності 0x<b  є будь-яке число,
якщо \(b\) — від'ємне число, тоді нерівність не має розв'язків.
Приклад:
Розв'язати нерівність (6x+7)<6x.
Розв'язання.
(6x+7)<6x6x7<6x6x+6x<70x<7
 
Нерівність вірна при будь-якому значенні \(x\), оскільки при при будь-якому \(x\) його ліва частина дорівнює нулю і менше \(7\).
Відповідь: \(x\) — будь-яке число.
 
Відповідь ще можна записати, як: x або x;+