Теорія:

Між організмом і навколишнім середовищем безперервно відбувається обмін речовин і енергії.
Обміном речовин називають складний ланцюг перетворень речовин в організмі, починаючи з моменту їх надходження із зовнішнього середовища і закінчуючи видаленням продуктів розпаду.
Обмін речовин починається з надходження в організм води і харчових продуктів. У травному каналі частина речовин за допомогою ферментів розщеплюється до простіших, які всмоктуються в кишечнику і переходять в кров (і з кров'ю речовини переносяться до клітин тіла). У клітинах відбуваються процеси їх хімічних перетворень (клітинний метаболізм), у ході яких організм отримує енергію і матеріали, необхідні йому для побудови власних клітин і тканин.
Не використані у результаті перетворень речовин залишки і продукти життєдіяльності (продукти розпаду) виводяться з організму (з сечею, калом, потом і повітрям, що видихається).
 
етапи обміну речовин.jpg

Пластичний і енергетичний обмін
Обмін речовин в організмі — це не просто постійний потік речовин через його основні структури, а сукупність усіх хімічних реакцій, що відбуваються в організмі. Усі реакції, пов'язані з перетворенням речовин, можна віднести до двох процесів: пластичного і енергетичного обміну.
 
обмін речовин.jpg
Пластичний обмін (асиміляція, або анаболізм) — сукупність реакцій синтезу органічних речовин у клітині з використанням (витратою) енергії.
У процесах енергетичного обміну (дисиміляції, або катаболізму, або біологічного окиснення) відбувається руйнування (розпад) отриманих з їжею поживних речовин до простих сполук з вивільненням енергії хімічних зв'язків органічних молекул їжі.
У здоровому організмі обидва процеси чітко збалансовані (хоча у період швидкого росту асиміляція може тимчасово переважати над диссимиляцией).
 
процеси.jpg
Сукупність усіх реакцій, пов'язаних з обміном речовин (ферментативних хімічних реакцій) в організмі називається обміном речовин (метаболізмом).
Основними видами обміну речовин є білковий, вуглеводний, жировий і водно-сольовий обміни.