Теорія:

Біологічні ритми — регулярні кількісні та якісні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя.

Наука, що вивчає біоритмічні процеси, називається біоритмологією. Сформувалися біоритми в процесі еволюції і тому є спадково закріпленими.

Виникнення ритмів зумовлено:
 • періодичними коливаннями основних абіотичних чинників;
 • обертанням Землі навколо своєї осі та навколо Сонця;
 • ритмікою внутрішніх процесів саморегуляції.
Під час захворювання біологічна ритміка процесів порушується.
 
біоритми.jpg
Є декілька класифікацій біологічних ритмів.
  
За частотою повторення циклу біологічні ритми поділяються на три групи:
 • ритми високої частоти з періодом, що не перевищує півгодинний інтервал (ритми скорочення м'язів, дихання, біохімічних реакцій);
 • ритми середньої частоти з періодом від півгодини до семи діб (зміна сну та бадьорості, активності і спокою, коливання артеріального тиску і температури тіла);
 • ритми низької частоти (зміна метаболізму живих організмів протягом року) пов'язані з сезонними явищами: зміною температурного, світлового та режиму вологості. 
За процесами, що їх спричиняють, біоритми поділяють на:
 • зовнішні — пов'язані з розтаванням Землі в космосі. Вони можуть мати різну періодичність — від частки секунд до декількох років (наприклад, ритм «сон — неспання»);
 • внутрішні біологічні ритми — відносно самостійні біологічні цикли живих організмів (наприклад, ритм дихання, серцебиття, травлення, виділення та ін).
За періодом ритмічних змін розрізняють:
 • секундні (ритми серцевого циклу);
 • хвилинні (ритмічні рухи кишечнику);
 • добові (коливання артеріального тиску, температури);
 • місяцеві (менструальний цикл у жінок);
 • річні (народження потомства).
Біологічні ритми є важливим механізмом регуляції функцій, що забезпечують сталість внутрішнього середовища та пристосованість до змін довкілля. Вивчення біоритмів дає змогу людині виробити найсприятливіший режим роботи та відпочинку, що зменшує вірогідність захворювань. А знання біоритмів для лікарів дає можливість ефективніше проводити лікування.
Відповідно до міжнародно визнаної класифікації біоритмологічних типів усі люди належать до однієї із трьох груп: ранішньої («жайворонки»), вечірньої («сови») та проміжної («голуби»). У регуляції ритмів організму людини велике значення має «біологічний годинник». Це внутрішня система організму, що приводить ритми організму у відповідність до ритмів навколишнього середовища.
Джерела:
Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Валерій Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2016. – с. 237.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Біологічні ритми