Теорія:

Some, any, no в реченні повинні стояти перед іменником.
Some
Some означає «якийсь, деякий, скільки-то, кілька, небагато».
Займенник some використовують у стверджувальних реченнях.
Приклад:
sugar-cubes-296481_960_720.png
 
Give me, please, some sugar. — Дай мені, будь ласка, трохи цукру.
Any
Займеник any використовується в питальних і заперечних реченнях замість some і означає «будь-який, скільки-небудь, ніякий».
Приклад:
boy-42838_960_720.png
Do you speak any foreign languages? — Ти говориш на якихось іноземних мовах?
 
coffee-1460663_960_720.png
Is there any coffee in this house? — У цьому домі взагалі кава є? (у сенсі «хоч який-небудь, хоч трохи»).
No
Займенник no  як визначення вживається з усіма типами іменників як в однині, так і в множині. Він виражає відсутність чогось і використовується лише в заперечних реченнях.
Приклад:
jug-158910_960_720.png
 
There is no water in the jug. — У глечику немає води (взагалі немає).
Джерела:
https://pixabay.com/