Теорія:

Словосполучення з іменниками в присвійному відмінку можна перефразувати словосполученнями з прийменником of.
Приклад:
a man’s voice — the voice of a man;
a teacher’s book — the book of a teacher;
our neighbours’ house — the house of our neighbours.
Конструкції з прийменником of  не використовується з особовими іменами.
Приклад:
Mary’s dress, Peter’s car, Mr Jones’ garden.
З іменниками-неістотами використовуються, як правило, конструкції з прийменником of.
Приклад:
the top of the box;
the leg of the table.
Виняток складають іменники назви неістот, які призначують час, відстань та міру, назви країн та міст, а також деякі іменники в сталих виразах.
Приклад:
two weeks’ journey — двотижнева подорож;
a mile’s distance — відстань в одну милю;
two cents’ worth — вартість в два центи;
Canada’s population — населення Канади;
at fingers’ ends — під рукою, поруч.