1. Вступ

  1. Вступ. Макро- та мікросвіт. Числа зі степенем 10

  2. Спостереження, досліди, вимірювання, гіпотеза, експеримент

  3. Фізичні величини. Міжнародна система одиниць

 2. Рух та взаємодія тіл

  1. Механічний рух. Траєкторія та шлях

  2. Швидкість. Нерівномірний рух. Середня швидкість

  3. Інерція

  4. Взаємодія тіл. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла на вагах

  5. Густина речовини. Розрахунок маси та об'єму тіла за його густиною

  6. Сила. Сила тяжіння

  7. Вільне падіння. Вага тіла

  8. Вимірювання сили за допомогою динамометра

  9. Деформація тіл. Сила пружності. Закон Гука

  10. Взаємодія тіл. Сила тертя

 3. Робота і потужність. Енергія

  1. Механічна робота

  2. Потужність

  3. Важіль. Прості механізми

  4. Блок

  5. Коефіцієнт корисної дії

  6. Енергія

 4. Будова речовини

  1. Будова речовини. Молекули і атоми

  2. Дифузія

  3. Тяжіння і відштовхування молекул. Змочування і капілярність

  4. Агрегатні стани речовини

 5. Тиск твердих тіл, рідин і газів

  1. Тиск і сила тиску. Одиниці виміру

  2. Тиск твердих тіл. Способи зменшення та збільшення тиску

  3. Тиск газу. Застосування стисненого повітря

  4. Атмосферний тиск і його вимірювання. Дослід Торрічеллі

  5. Тиск у рідині. Закон Паскаля

  6. Гідростатичний тиск. Тиск на дні морів і океанів

  7. Сполучені посудини. Водопровід. Шлюзи

  8. Гідравлічний прес. Насоси

  9. Закон Архімеда

  10. Дія рідини на занурене в неї тіло. Плавання тіл

  11. Виштовхувальна сила в газах. Повітроплавання