1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

  1. Вступ.Фізичні тіла, фізичні явища. Числа зі степенем 10

  2. Наукові методи вивчення природи. Ціна поділки вимірювальних приладів

  3. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Міжнародна система одиниць

 2. Будова речовини

  1. Будова речовини. Молекули і атоми

  2. Дифузія. Взаємодія між молекулами

 3. Механічний рух

  1. Механічний рух. Траєкторія, шлях, переміщення

  2. Рівномірний рух. Швидкість

  3. Нерівномірний рух. Середня швидкість

  4. Рівномірний рух по колу. Період обертання

  5. Коливальний рух. Амплітуда, період, частота

 4. Взаємодія тіл. Сила

  1. Явище інерції

  2. Інертність тіла. Маса

  3. Густина речовини. Одиниці густини

  4. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

  5. Деформація тіл. Сила пружності. Закон Гука

  6. Сила тяжіння

  7. Вага тіла. Невагомість

  8. Тертя. Сила тертя

 5. Тиск твердих тіл, рідин і газів

  1. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

  2. Тиск твердих тіл. Способи зменшення та збільшення тиску

  3. Тиск у газі

  4. Тиск у рідині. Закон Паскаля

  5. Гідравлічний прес. Насоси

  6. Гідростатичний тиск

  7. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

  8. Сполучені посудини. Манометри

  9. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

  10. Умови плавання тіл

  11. Виштовхувальна сила в газах. Повітроплавання

 6. Робота і потужність. Енергія

  1. Механічна робота

  2. Потужність

  3. Енергія

  4. Важіль

  5. Блок

  6. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії