Теорія:

Найменшою частинкою речовини, яка визначає всі її властивості, є молекула.
Молекула складається з атомів. Число атомів і їх розподіл у молекулі є різним. У природі існує трохи більше сотні атомів різного виду. Елементи узагальнені і розташовані в періодичній таблиці хімічних елементів, їм дано найменування, наприклад, водень, азот, вуглець.
  
periodichna-sistema-1000.jpg
 
Молекули однієї і тієї ж речовини однакові.
Наприклад, молекула води складається з двох атомів водню і одного атома кисню.
  
molecule.png
  
Молекули речовини знаходяться в безперервному русі.
Рух частинок речовини називають тепловим рухом.
Чим вище температура речовини, тим швидше рух молекул.
Тверді речовини
У твердих речовинах атоми або молекули розташовані близько один до одного, і в результаті їх взаємодії можуть відбуватися тільки коливальні рухи біля певної точки.
  
tverdoe-sosrojanie.png
 
Є тверді кристалічні речовини. У таких атоми розташовані в певному порядку і утворюють кристалічну решітку. Кристалічною речовиною є кухонна сіль (атоми натрію — червоного кольору, атоми хлору — синього).
 
kr reshet.gif
 
А ще розрізняють тверді аморфні речовини, у яких атоми розташовані хаотично. Аморфними речовинами є смола, бурштин.
Рідини
У рідинах відстані між молекулами більші, ніж у твердих речовинах, і рух молекул вільніший.
 
zidkoe-sosrojanie.png 
 
Розташування молекул води
Гази
У газах молекули знаходяться на досить великих відстанях одна від одної. У газах багато порожнечі та їх легко стиснути.
 
gazoobraznoe-sosrojanie.png 
 
Розташування молекул газоподібного стану води.
 
Будова Атома
  
atom.png
  
Атом являє собою ядро, оточене легкими частинками, що носять назву електрони. Фізичну модель, що описує процеси, які відбуваються в атомі називають планетарною моделлю атома. Електрони можуть залишати одні атоми і приєднуватися до інших. Якщо атом втратив один або кілька електронів, — атом перетворюється на позитивний йон. Якщо ж до атома приєдналися електрони, він перетворюється на негативний йон.
 
Між атомами і молекулами діють сили тяжіння і відштовхування.

Взаємодія молекул залежить від відстані між ними. Під час зближення молекул до відстаней, які можна порівняти з розмірами власне молекул, спочатку починає з'являтися тяжіння, а при подальшому зближенні — відштовхування молекул, яке починає брати гору над тяжінням. Якщо молекули перебувають на дуже великій відстані, то сили між ними вже не діють.