Теорія:

Міжнародна система одиниць
Щоб у фізиці було можливо зіставляти результати вимірювань, необхідно використовувати одні й ті ж одиниці. У сучасному світі використовують Міжнародну систему одиниць (СІ).
Основні одиниці СІ і їх визначення
Основна одиниця СІ
Визначення
метр [м]
Відстань, яку світло проходить у вакуумі за одну \(299 792 458\) долю секунди.
кілограм [кг]
Циліндр зі сплаву платини та іридію, який знаходиться в Міжнародному бюро мір і ваг у Севрі, неподалік від Парижа (це єдиний досі еталон одиниць виміру, що використовується).
секунда [с]
\(9 192 631 770\) періодів коливання при випромінюванні атома ізотопу цезію \(133\) \(Cz .\)
Кратні одиниці
Число
Префікс
Символ
11000
мілі
м
1100
санти
c
110
деци
д
10
дека
да
100
гекто
г
1000
кіло
к