Теорія:

Один з видів руху — коливальні рухи або коливання.
 
Гойдаються гойдалки і маятник настінного годинника, коливається  на вітрі листок дерева.
маятник.gif
Коливання — це рухи, які точно або приблизно повторюються через певні інтервали часу.
Одне повне коливання відбулося, якщо тіло повернулося в початкове положення і почало новий коливальний цикл у початковому напрямку. Коливальний рух періодичний і його характеризують:
1.  амплітуда коливань
2. період коливань; 
3.  частота.
 
Амплітуда коливань — це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань
 
Амплітуда коливань позначається символом А. Одиниця амплітуди коливань в СІ — метр.
За одне коливання тіло проходить шлях , який приблизно дорівнює чоти
 
Період коливань — час, за який тіло здійснює одне повне коливання.
Період коливань позначається буквою \(T\) і вимірюється в секундах.
 
Період коливань визначається за формулою T=tN, де
\(N\) — число коливань;
\(t\) — час руху.
Частота коливання — число повних коливань тіла за одну секунду. 
Частота вимірюється в герцах (Гц) і позначається грецькою буквою ν (читається ню).
 
Частота обчислюється за формулою ν=Nt, де
\(t\) — час руху;
\(N\) — число коливань.

Якщо тіло здійснює одне повне коливання за одну секунду, то його частота дорівнює \(1\) Гц.
Приклад:
Лелека в польоті робить \(20\) змахів крилами за \(10\) секунд. Обчисліть період і частоту змахів крилами лелеки.
 
\(N=\)20
t\(=\)10с
T=tN
ν=Nt
T\(=\) 1020 с \(=\) 0,5 с

ν \(=\) 2010 Гц \(=\) 2 Гц