Теорія:

Згадай: ти сидиш у вагоні потяга й дивишся на інший потяг, що стоїть на сусідній колії. Раптом тобі здається, що твій потяг рушив з місця. І тут ти дивишся у вікно навпроти і… розумієш, що твій потяг, як і раніше, стоїть на пероні. А якби вікна навпроти не було, чи можна було б з’ясувати, чи твій потяг відправився від станції?
 
Усе на світі перебуває в русі. Земля обертається навколо Сонця, рухаються планети, рухаються потяги, кораблі, авто, трамваї, рухаються люди, тварини, комахи.
 
Незважаючи на розмаїття прикладів руху, для них можна визначити спільні риси: по-перше, всі тіла, що рухаються, змінюють своє положення в просторі відносно інших тіл; по-друге, зміна положення тіл відбувається з плином часу.
 
Найпростішим різновидом руху є механічний рух.
Механічний рух — це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл.
Коли тіло рухається, його положення в просторі змінюється. Для визначення положення тіла в просторі використовують систему координат, яку пов’язують із тілом відліку.
Тіло, відносно якого розглядається положення рухомого тіла, називають тілом відліку.
За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з міркувань зручності. Це може бути як вагон потяга, так і перон вокзалу, як дерево на узбіччі, так і автомобіль, що мчить дорогою. Тілом відліку можуть бути і планета Земля, і Сонце, і далекі галактики.
Тіло відліку, пов’язана з ним система координат і годинник утворюють систему відліку.
Screenshot_1.jpg
 Зазвичай під час руху тіла кожна його точка рухається по-різному. На практиці дослідити рух усіх точок тіла досить складно, та часто
в цьому й немає потреби. Описуючи рух тіла, розміри якого набагато менші, ніж відстані, які воно долає, тіло замінюють на фізичну мо­дель — матеріальну точку. Матеріальна точка не має розмірів, а її маса дорівнює масі даного тіла.
Матеріальна точка — це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати.
Уяви автомобіль, який прямує з Одеси до Києва. У випадку вивчення руху даного авто, його розмірами можна знехтувати, а отже, розглядати його, як матеріальну точку.
 
Те, що тіло відліку обирається довільно, означає, що стан руху і стан спокою є відносними­. Уяви пасажира, який їде, сидячи в кріслі вагона потяга . Відносно крісла та вагона пасажир не змінює свого положення з часом, тобто перебуває в стані спокою, а відносно дерев за вікном пасажир ру­хається.
 
Screenshot_2.jpg