Теорія:

Середня швидкість
Припустимо, що потяг пройшов 150 км (відстань між двома станціями) за 2,5 год. Якщо поділити 150 км на 2,5 год, отримаємо швидкість руху потяга — 60 км/год. Але ж потяг рухався нерівномірно! У такому випадку говорять, що отримано середню швидкість руху потяга.
Середня швидкості руху тіла vcep — це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху l , який пройшло тіло, до інтервалу часу t, за який цей шлях пройдено:
.vcep=lt
Зверни увагу!
Зверни увагу! Увесь час руху — це сума часу руху тіла та часу, витраченого на можливі зупинки в ході цього руху.
Для опису нерівномірного руху зручно використовувати графіки.Розглянемо графік залежності швидкості від часу.
Screenshot_2.jpg
За графіком видно, що перші 5 секунд тіло рухалось рівномірно із швидкістю 20 м/с, потім з 5-ї по 20-у секунду тіло рухалось із швидкістю 10 м/с і, нарешті, останні 10 секунд (з 20-ї по 30-у) тіло рухалось із швидкістю 25 м/с. Отже, на всьому шляху швидкість не була однаковою, а це означає, що рух не є рівномірним. Проте, він є рівномірним на окремих ділянках.
 
Порахуємо шлях, який тіло пройшло за 30 с руху.
l1=v1t1=20 м/с5 с=100м;
l2=v2t2=10 м/с15 с=150 м;
l3=v3t3=25 м/с 10 с =250 м;
l=l1+l2+l3=100 м +150 м +250 м =500 м.
 
Тепер знайдемо середню швидкість. За формулою, vcep=lt.
vсер=500м30с17м/с.
 
Отже,
Нерівномірний рух — це рух, у ході якого тіло за рівні інтервали часу проходить різний шлях.
 
Середня швидкість руху тіла дорівнює відношенню всього шляху, який пройшло тіло, до інтервалу часу, за який цей шлях пройдено: vcep=lt.