Теорія:

Енергія характеризує здатність тіла виконувати роботу. Енергію вимірюють у джоулях (Дж).
Здатність тіла, що знаходиться в русі, виконувати роботу називають кінетичною енергією.
Кінетикос грецькою означає «належність до руху».
 
Енергією володіють всі тіла, що знаходяться в русі. Наприклад, автомобіль, що рухається може обігнути перешкоду, молоток який знаходиться в русі може забити цвях, падаючий камінь може поранити людину.
 
Величина кінетичної енергії залежить від маси тіла \(m\) (кг) і швидкості \(v\) (м/с). 
Кінетична енергія тіла дорівнює половині від добутку маси на квадрат швидкості.
Ek=mυ22
Тіло з більшою масою має більшу кінетичну енергію. Однак швидкість тіла кінетичну енергію змінює більш стрімко (дивись формулу).
 
Наприклад, маленька куля зі зброї, яка летить з величезною швидкістю може глибоко проникнути в тіло; птах у повітрі може збити величезний літак, тому що під час зіткнення володіє великою швидкістю, а, отже, і великою кінетичною енергією, і може пошкодити лопасті турбіни двигуна.
 
На американських гірках при русі вагончика вгору його кінетична енергія зменшується, а при русі вниз — різко збільшується, тому що під впливом сили тяжіння збільшується його швидкість.
 
amer.bmp
Приклад:
Яку кінетичну енергію має ядро масою \(1\) кг, яке летить зі швидкістю \(500\) м/с?
lode.bmp
 
m=1кгυ=500м/сEk?Ek=mυ22Ek=150022=125000Дж
 
Відповідь: кінетична енергія ядра, що летить, дорівнює \(125 000\) Дж або \(125\) кДж.