Теорія:

За допомогою гідравлічного преса можна малою силою зрівноважити велику силу!
domkrat_2.png
Гідравлічну машину, яка слугує для пресування (здавлювання) називають гідравлічним пресом (від грец «гідравлікос» — водяний).
Основною частиною гідравлічного преса слугують два циліндри різного діаметру, оснащені поршнями і з'єднані трубкою.
 
Простір під поршнями і трубку заповнюють рідиною (зазвичай мінеральним маслом).
Висоти стовпів рідини в обох циліндрах однакові, поки на поршні не діють сили.
 
Позначимо F1 і F2 — сили, що діють на поршні,S1 і S2 — площі поршнів.
 
Тоді тиск під малим поршнем p1=F1S1, а під великим p2=F2S2.
 
Згідно із законом Паскаля тиск рідиною передається в усіх напрямках однаково, тому p1=p2.
 
Підставив відповідні значення, отримаємо F1S1=F2S2F2F1=S2S1.
 
Сила, що діє на більший поршень, у стільки разів більша сили, яка діє на малий поршень, у скільки разів площа великого поршня більша площі малого.
Гідравлічні преси застосовуються там, де потрібна велика сила. Наприклад, для вичавлювання олії з насіння на маслобійних заводах, для пресування фанери, картону, сіна. На металургійних заводах гідравлічні преси використовують при виготовленні сталевих валів машин, залізничних коліс і багатьох інших виробів.
 
Сучасні гідравлічні преси можуть розвивати силу в десятки і сотні мільйонів ньютонів.