Теорія:

Питання: хто має більший тиск на поверхню — слон чи дівчинка у туфелях на високих підборах?
Маса слона — \(4000\) кг, маса дівчинки — \(50\) кг.
 
x_54b148bd.jpg
Відповідь на це питання може викликати здивування. Тиск залежить не тільки від маси тіла.
Тиск — фізична величина, що чисельно дорівнює силі, що діє на одиницю площі поверхні перпендикулярно до цієї поверхні.
Міжнародній системі одиниць тиск вимірюють у ньютонах на квадратний метр, або в паскалях 1Па=1Нм2                 тиск=силаплощаp=FS
 
Силу, яка діє на тіло перпендикулярно його поверхні, називають силою тиску. Часто в задачах сила тиску дорівнює вазі тіла.
  
При рівній силі можна отримати різний тиск, тому що він залежить від площі поверхні, чим менше площа, тим більше тиск.
 
Одиницею тиску є Па (паскаль). \(1\) Па — невеликий тиск. Тому використовують
гектопаскалі \(1\) гПа \(= 100\) Па; 
кілопаскалі  \(1\) кПа \(= 1000\) Па;
мегапаскалі \(1\) МПа \(= 1000 000\) Па;
гігапаскалі  \(1\) ГПа \(= 1000 000 000\) Па.
Приклад:
Розв'яжемо задачу про слона і дівчинку.
 
Щоб визначити тиск, необхідно ще знати відповідну площу, на яку чиниться тиск.
Площа сліду слона приблизно дорівнює \(200   \)см2, тому що слон стоїть на чотирьох ногах, це число множимо на \(4\).
 
Площа жіночої туфлі, яка стикається з поверхнею,   приблизно дорівнює \(10   \)см2 (дівчинка стоїть на одній нозі).
 
Силою, яка діє на відповідну площу, в обох випадках є вага тіла.
 
mc=4000кгSc=800см2mд=50кгSд=10см2g10м/с2___________порівнятиp
=0,08м2=0,001м2
 
 
 
p=FSF=P=mgpс=4000100,08=500000Паpд=50100,001=500000Па
 
Відповідь: слон і дівчинка однаково тиснуть на поверхню.
У побуті необхідно як зменшувати тиск, так і збільшувати його.
Щоб було легше різати ножем або ножицями, треба їх заточувати, тоді зменшується площа поверхні, на яку діє сила, і збільшується тиск. 
 
Взимку використовують лижі, щоб збільшити площу поверхні, на яку діє сила, і зменшити тиск на сніг. У результаті людина на лижах провалюється в сніг значно менше, ніж ця ж людина, але без лиж. Гусениці бульдозера, трактора і т.п. знижують тиск важкої техніки на землю.
 
ski.jpg