Теорія:

Якщо на тіло одночасно діє кілька сил, тоді стан тіла або його рух визначає результуюча сила — сума всіх сил.
Додавання сил
Якщо сили діють в одному напрямку, результуюча сила дорівнює сумі сил.
F1F2 
spēku sask.bmp
 
Fрез=F1+F2
pajūgs.bmp
Сила тяги обох коней підсумовується
 
Зверни увагу!
Якщо сили діють в протилежних напрямках, результуюча сила дорівнює різниці сил - від більшої сили віднімають меншу, результуюча сила діє в напрямку більшої сили.
Наприклад, під час руху автомобіля на нього діють дві сили: сила тяги \(Fт\), створювана двигуном і спрямована в бік руху, і сила тертя \(Fтр\) з поверхнею дороги, яка спрямована в протилежному напрямку (силу опору повітря не враховуємо ).
 
Fрез=FтFтр
 
FтрFт
Безымянный.png
 
Fрез=FтрFт
 
У цьому випадку рух автомобіля буде уповільненим, оскільки сила тертя більше, ніж сила тяги. 
 
 
 
 
 
Якщо сила тяги однакова з силою тертя, тоді автомобіль рухається з постійною швидкістю.
Ці сили компенсують одна одну. Сума всіх сил дорівнює нулю і автомобіль рухається без прискорення.
 
f=f.bmp
Fрез=0
1-й закон Ньютона:
якщо на тіло не діють сили або вони врівноважені, тоді тіло залишається нерухомим або рухається рівномірно і прямолінійно.
Коли автомобіль стоїть на дорозі, він знаходиться в статичній рівновазі. На нього діють дві сили — сила тяжіння (гравітації) і сила пружності опори (дороги), які компенсують одна одну, їх сума дорівнює нулю.
 
Кожне тіло прагне чинити опір зміні швидкості, чинячи опір силі, що викликає прискорення.
Прагнення тіла чинити опір зміні швидкості називають інерцією. Маса є мірою інерції (чим більша маса, тим більше інерція тіла).
 
Зверни увагу!
Через інерції гальмівний шлях у автобуса довше, ніж у легкового автомобіля!