Теорія:

Кожен з нас постійно зустрічається з різними випадками дії тіл один на одного.
В результаті взаємодії швидкість руху будь-якого тіла змінюється.
Приклад:
Штовхаючи руками візок, можна привести його в рух. Швидкість візка змінюється під дією руки людини.

Діючи на пружину рукою, можна її стиснути. Спочатку в рух прийде кінець пружини, потім цей рух передається іншим частинам пружини. Розпрямляючись, стиснута пружина може привести в рух кульку.
Pict_11,12.jpg
 
При стисненні пружини діючим тілом була рука людини, а при розпрямленні діючим тілом була сама пружина, яка привела кульку в рух.
Тіло під дією іншого тіла може починати рухатися, може зупинятися або змінювати напрямок свого руху, тобто швидкість тіла змінюється при взаємодії його з іншими тілами.
Часто кажуть, що на тіло діє сила або до тіла прикладена сила.
Під дією сили тіло змінює свою швидкість.
Сила, що діє на тіло, може змінити не тільки швидкість всього тіла, а й окремих його частин
.
Приклад:
Дошка, що лежить на опорах, прогинається, якщо на неї сідає людина, тобто дошка міняє свою форму, деформується.
Деформацією називається будь-яка зміна форми і розміру тіла.
Сила є мірою взаємодії тіл.
Сила, як і швидкість, є векторною величиною.
Сила характеризується не тільки числовим значенням, а й напрямком.
позначають силу: F, а модуль сили (тобто, її величина) \(F\).
 
На честь англійського фізика Ісаака Ньютона, котрий виконав величезні дослідження в природі існування і використання різних видів сили, за одиницю виміру сили у фізиці прийнято \(1\) \(ньютон\) - (\(1 Н\)).
 
Сила в \(1 Н\) буде прикладена до тіла, якщо тіло масою \(1\) \(кг\) під впливом цієї сили змінює свою швидкість на \(1\) \(м/с\) за \(1\) \(секунду\), тобто
1Н=1кгмс2
 
Також важливо вказати, до якої точки тіла прикладена сила.
 
telezka6.png
 
Початок відрізка - точка \(А \) є точка прикладання сили F,
в кінці відрізка - стрілка.
Результат дії сили на тіло залежить від її модуля, напрямку і точки прикладання.