Теорія:

Якщо на тіло одночасно діє декілька сил, тоді стан тіла або його рух визначає рівнодійна сил — сума всіх сил, тобто сила, яка діє на тіло так, як декілька сил одночасно.
Додавання сил
Якщо сили діють в одному напрямку, рівнодійна сил дорівнює сумі сил.
F1F2 
spēku sask.bmp
 
R=F1+F2
pajūgs.bmp
Сила тяги обох коней підсумовується
 
Зверни увагу!
Якщо сили діють в протилежних напрямках, рівнодійна сил дорівнює різниці сил - від більшої сили віднімають меншу, рівнодійна сил діє в напрямку більшої сили.
Наприклад, під час руху автомобіля на нього діють дві сили: сила тяги \(Fт\), створювана двигуном і спрямована в бік руху, і сила тертя \(Fтер\) з поверхнею дороги, яка спрямована в протилежному напрямку (силу опору повітря не враховуємо ).
 
R=FтFтер
 
FтерFт
Безымянный.png
 
R=FтерFт
 
У цьому випадку рух автомобіля буде сповільненим, оскільки сила тертя більша, ніж сила тяги. 
 
 
 
 
 
Якщо сила тяги однакова з силою тертя, тоді автомобіль рухається з постійною швидкістю.
Ці сили компенсують одна одну. Сума всіх сил дорівнює нулю і автомобіль рухається без прискорення.
 
f=f.bmp
R=0
1-й закон Ньютона:
якщо на тіло не діють сили або вони врівноважені, тоді тіло залишається нерухомим або рухається рівномірно і прямолінійно.
Коли автомобіль стоїть на дорозі, він знаходиться в статичній рівновазі. На нього діють дві сили — сила тяжіння (гравітації) і сила пружності опори (дороги), які компенсують одна одну, їх сума дорівнює нулю.
 
Кожне тіло прагне чинити опір зміні швидкості, чинячи опір силі, що викликає прискорення.
Прагнення тіла чинити опір зміні швидкості називають інерцією. Маса є мірою інерції (чим більша маса, тим більше інерція тіла).
 
Зверни увагу!
Через інерції гальмівний шлях у автобуса довше, ніж у легкового автомобіля!