Теорія:

Сила тертя спокою
Сила тертя спокою F тертя сп — це сила, яка виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого і напрямлена в бік, протилежний тому, в який би рухалось тіло, якби тертя не було.
Сила тертя спокою прикладена вздовж поверхні, якою тіло дотикається до іншого тіла, і за значенням дорівнює силі F , що намагається зрушити тіло.
F тертя сп=F
Screenshot_1.png
У разі збільшення сили F, що намагається зрушити тіло, збільшується й сила тертя спокою. Коли сила  F набуде певного значення і тіло ось-ось почне рух, сила тертя спокою стає максимальною. З початком руху сила тертя спокою перейде в силу тертя ковзання. Таким чином, для кожного випадку сила тертя спокою не може перевищувати певного максимального значення.
 
Сила тертя ковзання
Сила тертя ковзання F тертя ковз  — це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху тіла.
Сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори.
F тертя ковз=μN
де N — сила нормальної реакції опори;
µ — коефіцієнт пропорційності, який називають коефіцієнт тертя ковзання.
Коефіцієнт тертя ковзання визначається, зокрема, матеріалами, з яких виготовлені дотичні тіла, та якістю обробки їхніх поверхонь.
 
Сила тертя кочення
Давній досвід людства показує, що важку кам’яну брилу легше перекочувати на колодах, ніж просто тягти по землі.
Якщо одне тіло котиться вздовж поверхні іншого, то маємо справу з тертям кочення. Сила тертя кочення зазвичай набагато менша, ніж сила тертя ковзання . Саме тому для зменшення сили тертя людство здавна використовує колесо, а в різноманітних машинах і механізмах — підшипники