Теорія:

Електричний струм — це напрямлений рух заряджених частинок.
Умови виникнення та існування електричного струму:
 
1. У середовищі повинні бути вільні заряджені частинки.
2. Необхідна наявність електричного поля.
 
Залежно від здатності проводити електричний струм всі речовини й матеріали поділяють на провідники, діелектрики та напівпровідники.
Провідники — речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм.
Провідниками є метали (як у твердому, так і в рідкому станах), графіт, водні розчини солей (наприклад, кухонної солі), кислот і лугів.
Висока електрична провідність провідників пояснюється наявністю в них великої кількості вільних заряджених частинок. Так, у металевому провіднику частина електронів, залишивши атоми, вільно «мандрує» по всьому його об’єму, і кількість таких електронів сягає 1023 в кубічному сантиметрі.
Волога земля, тіло людини або тварини добре проводять електричний струм, бо містять речовини, що є провідниками.
Діелектрики — речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм.
Діелектриками є багато твердих речовин (ебоніт, порцеляна, гума, скло та ін.), рідин (дистильована вода, гас, спирт, бензин та ін.) і газів (кисень, водень, азот, вуглекислий газ та ін.).
У діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки.
Провідники й діелектрики широко застосовують у промисловості, побуті, техніці. Так, проводи, якими підводять електричний струм від електростанцій до споживачів, виготовляють із металів — хороших провідників. При цьому на опорах проводи розташовують на ізоляторах, — це запобігає стіканню електричного заряду в землю.
Напівпровідники — це речовини, які займають проміжне місце між провідниками та діелектриками.
Зазвичай вони погано проводять електричний струм і їх можна віднести до діелектриків.
Однак якщо підвищити температуру або збільшити освітленість, у напівпровідниках з’являється достатня кількість вільних заряджених частинок і напівпровідники стають провідниками.
Напівпровідники використовують для виготовлення радіоелектронної апаратури, сонячних батарей.
 
Дії електричного струму:

Теплова (нагрівання провідника)
Прасуєте, припаюєте деталь електричним паяльником, готуєте на електричній плиті, обігріваєте кімнату електричним нагрівником, промисловість (зварювання, різання, плавлення металів), сільське господарство (обігрів теплиць та інкубаторів, сушіння зерна, сінажу); природа (енергія, що виділяється під час блискавки, може спричинити лісову пожежу)
Світлова(електрична енергія частково перетворюється на енергію світла) (електролампочки)
Хімічна (хімічне розкладання речовини)
Магнітна (набуття магнітних властивостей)

Електричний струм чинить теплову, хімічну, магнітну дії на живі організми, в тому числі на людину.
Електролікування: теплову дію електричного струму використовують для прогрівання частин тіла, хімічну й магнітну — для стимулювання діяльності органів, поліпшення обміну речовин.
Негативний вплив: струм може викликати опік, судоми й навіть спричинити смерть.
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua