Теорія:

Модель найпростішого електричного пристрою:
 
image540.jpg
 
\(1\) — джерело струму (батарея гальванічних елементів);
\(2\) — споживач електричної енергії (лампа);
\(3\) — з'єднувальні проводи;
\(4\) — ключ
Електричне коло — це з’єднані провідниками в певному порядку джерело струму, споживачі, замикальні (розмикальні) пристрої.
Два способи з'єднання елементів в електричному колі:
а — послідовне; б — паралельне

image550.jpgimage551.jpg
 
Електрична схема — це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою.
 
image543.jpg
 
За напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому рухалися б по колу частинки, що мають позитивний заряд, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного.
 
Схеми деяких електричних кіл
(стрілками позначено напрямок струму в разі замкнення ключа)
 
image544.jpgimage545.jpg
Схема електричного кола вмикання лампи
  
image546.jpgimage547.jpg
Схема послідовного з'єднання двох ламп
  
image548.jpgimage549.jpg
Схема паралельного з'єднання двох ламп
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua