Теорія:

Щоб одержати енергію, потрібно спалювати паливо.
Наприклад, під час горіння природного газу відбувається хімічна реакція взаємодії газу та кисню, що супроводжується виділенням теплоти.
  
Паливом можуть слугувати:
  • природні речовини (кам’яне вугілля, нафта, торф, дрова, природний газ);
  • одержані людиною (гас, бензин, порох, деревне вугілля, етиловий спирт).
Паливо буває:
  • твердим (кам’яне вугілля, торф, дрова, сухе пальне);
  • рідким (нафта, гас, бензин, дизельне паливо);
  • газоподібним (природний газ, пропан, бутан).
Зверни увагу!
Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, залежить від маси палива.
Кількість теплоти, яка виділяється під час повного згоряння палива, залежить від роду речовини.
Питома теплота згоряння палива — це фізична величина, яка характеризує певне паливо і чисельно дорівнює кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння 1 кг цього палива.
Питому теплоту згоряння палива позначають символом\(q \)
q=Q/m
[q]=1 Дж/кг
Питому теплоту згоряння різних видів палива визначають у лабораторних умовах і заносять до таблиць.
Наприклад, для сухих дров \(q=10  МДж/кг\). Це означає, що за повного згоряння \(1 кг \)сухих дров виділяється \(10 МДж \)теплової енергії.
Q=qm
Q — кількість теплоти, яка виділяється в ході повного згоряння палива
q — питома теплота згоряння палива;
m — маса палива.
 
Та чи все тепло, яке виділяється під час згоряння газу йде на користь?
 
Зверни увагу!
Під час згоряння палива, до тіла, яке нагрівають, вдається передати лише частину кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння палива.
По-перше, жодне паливо не може в реальних умовах згоріти повністю.
По-друге, якась частина енергії витрачається марно (наприклад, виноситься з продуктами згоряння, іде на нагрівання навколишнього середовища).
Коефіцієнт корисної дії нагрівника — це фізична величина, яка характеризує ефективність нагрівника й дорівнює відношенню корисно спожитої теплоти до всієї теплоти, яка може бути виділена під час повного згоряння палива.
2569.jpg
78546.jpg — коефіцієнт корисної дії нагрівника;
56987.jpg — корисно спожита теплота;
236589.jpg  — теплота, яка виділяється в процесі повного згоряння палива.
 
Зазвичай ККД подають у відсотках:
5469875.jpg
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua