Теорія:

Тепловий двигун — це машина, яка працює циклічно й перетворює енергію палива на механічну роботу.
  
Будь-яка теплова машина складається з:
Робоче тіло — газ, який виконує роботу в процесі свого розширення.
Нагрівник — пристрій, від якого робоче тіло одержує певну кількість теплоти. 
Холодильник — об'єкт, якому робоче тіло віддає певну кількість теплоти.
 
Принцип дії теплових машин:
Робоче тіло одержує певну кількість теплоти (Q1) від нагрівника, ця теплота частково перетворюється на механічну енергію (робоче тіло виконує роботу A), а частково (Q2) передається холодильнику.
14789.jpg
Як дізнатися на скільки економічним є тепловий двигун?
Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна — це фізична величина, що характеризує економічність теплового двигуна й показує, яка частина всієї енергії, що «запасена» в паливі, перетворюється на корисну роботу.

3698.jpg,
image225588.jpg — коефіцієнт корисної дії двигуна;
225599.jpg — корисна робота;
image65.jpg — теплота, яка виділяється в процесі повного згоряння палива.
 
Зазвичай ККД подають у відсотках:
image951.jpg
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua