Умова завдання:

1Б.
Яка кількість теплоти виділяється при конденсації пари масою \(350,7 г\) у воду при температурі \(100 °С\)?
  
Питома теплота пароутворення води \(r= 2,3 МДж/кг = 2300000 Дж/кг\))
Відповідь заокругли до десятих.
 
\(\)\( МДж.\)
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.