Умова завдання:

1Б.
Яка кількість теплоти необхідна для перетворення води масою \(233,1 г\) у пару при температурі \(100 °С\)?
  
Питома теплота пароутворення води \(r= 2,3 МДж/кг = 2300000 Дж/кг\).
Відповідь заокругли до десятих.
 
\(\)\( МДж.\)
Ви повинні авторизуватися, щоб відповісти на завдання. Будь ласка, увійдіть в свій профіль на сайті або зареєструйтеся.