Теорія:

Метаморфізм (від грец. «метаморфозіс» — перетворення) — зміна гірських порід під дією підвищення температури і тиску, а також різних газоподібних і рідких підземних речовин.
Опинившись на великій глибині, осадові і магматичні гірські породи піддаються впливу високого тиску і температур, розчинів і газів, які змінюють їх властивості та будову.
 
Така магматична гірська порода, як граніт, при метаморфізму перетворюється у гнейс. Гнейс відрізняється від граніту тим, що у нього кристали мінералів орієнтовані паралельно один одному, за рахунок чого порода виглядає смугастою.
1 метаморфизм.jpg
 
Така осадова гірська порода, як глина, у результаті метаморфізму перетворюється у глинистий сланець. На відміну від глини сланець — тверда шарувата порода, яка непластична і не розмокає у воді.
2 метаморфизм.jpg
 
З вапняку виходить мармур. Вапняк — осадова порода, що складається з раковин мікроскопічних організмів. Мармур — порода метаморфічна, кристалічна, яка не містить жодних скам'янілих раковин.
 
3 метаморфизм.jpg
  
Кварцит — зерниста метаморфічна порода, яка утворюється при метаморфізму із кварцових піщаників.
 
4 метаморфизм.jpg