Теорія:

Сучасна географія — це складна розгалужена система, яка об'єднує різноманітні знання про природу та населення. Систему географічних наук можна показати за допомогою «древа» наук.
ce3c6147-de1c-4684-8c6e-426eb2ae575a.png
Фізична географія вивчає всі географічні об'єкти та явища, створені природою. 
Суспільна географія — населення та об'єкти, створені діяльністю людини.
 
Одна з найважливіших задач сучасної географічної науки в цілому — дослідження різноманітної взаємодії природи та суспільства для вирішення світових проблем, які поставлені перед людством. 
 
До цих проблем відносяться:
  • проблема забеспечення населення продовольством;
  • проблема забеспечення природніми ресурсами (особливо паливом та водою);
  • проблема потепління клімату;
  • проблема забруднення довкілля і т. д.
Одна з найважливіших задач — дослідження Світового океана та космосу.
 
Картографія — наука про географічні карти. Тісно пов'язана з географією, споріднена їй наука геологія.
 
Географи сьогодні — це спеціалісти багатьох професій:
Биогеограф.jpg
гіоеколог
Геоэколог.jpg
біогеограф
 
  
Гидролог.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
гідролог
досліджує води суші
Гляциолог.jpg
  
 
гляціолог
вивчає льоди планети
Геоморфолог.jpg
геоморфолог
досліджує нерівності
поверхні Землі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До системи географічних наук входять і дисципліни практичного характеру, наприклад, медична та військова географія.
Медична географія —наука про вплив природних та господарських умов територій на здоров'я людей. Основна ціль — сприяти покращенню довкілля людини, попереджати ситуації, які можуть призвести до погіршення здоров'я населення.
 
Військова географія —наука та дисципліна, яка вивчає воєнні аспекти географії та можливість їх застосування у воєнній справі.