Теорія:

Відповідь:
Географічні знання отримують за допомогою різних джерел. До основних джерел географічних знань відносять:
1) підручники, атласи, географічні карти, словники, енциклопедії;
2) засоби масової інформації — телебачення, газети, журнали, Інтернет;
3) географічна система (ГІС).
Методи географічних досліджень це способи дослідження, тих чи інших, об'єктів та явищ природи.
Методи.jpg
 
Найдавнішим методом дослідження є описовий, на основі даного методу виникли метод спостереження та експедиційний.
У основі картографічного методу — дослідження географічних об'єктів за допомогою карт.
Статистичний метод полягає у дослідженні явищ та процесів за допомогою збору статистичних даних.
За допомогою моделювання створюються моделі Землі,  глобус, відтворюється будова рельєфу суходолу та морського дна.
Порівняльно-географічний метод використовують для  виділення спільних та відмінних ознак різних об'єктів, процесів та явищ.
Сканування місцевості — один із найсучасніших методів досліджень, в основі якого лежить моделювання земної поверхні за допомогою сканованих знімків.
Зверни увагу!
Останнім часом у географії інтенсивно застосовують методи спостереження за явищами природи за допомогою космічної техніки.
Так виник один із найсучасніших напрямків географії — космічне землезнавство.
Однак, космічні знімки потребують доповнення, яке здійснюється за допомогою експедиційних досліджень на місцевості.