Теорія:

Люди з давніх-давен цікавились, які процеси відбуваються на Землі. Спочатку свої думки і спостереження вони передавали від покоління до покоління у вигляді наскельних малюнків, міфів та легенд, а пізніше, з появою писемності,— записували.
 
Географія.jpg
 
Згодом науку, яка описувала Землю, почали називати географією.
Географія (із грецької geo — Земля, grapho — пишу, опис) — наука про Землю.
Eratosthenes-w200.png
Уперше термін «географія» застосував до науки про Землю Ератосфен Кіренський (близько \(276 - 194\) рр. до н. е.) — древньогрецький математик, астроном, географ, філолог і поет. Ератосфена називають «батьком географії» за його заслуги в розвитку географічних ідей, а також за те, що йому належить і сам термін «географія» (землеопис). Ератосфен написав працю «Географія», яка складається з \(3\)-х книг. У першій книзі автор надав огляд історії географії, у другій — викладені основи географічної науки, у третій — представлено опис відомої на той час суші.
У давні часи головне завдання географії полягало в дослідженні всіх природних процесів та явищ. Географія на той час давала відповіді на питання «Що?» і «Де розташовано?», вказувала місце розташування різних об'єктів на поверхні Землі. 
 
На сьогодні географія є комплексною наукою, об’єктом вивчення якої є природа Землі, населення та його господарська діяльність.
 
Є фізична географія, що вивчає природу земної поверхні, явища та процеси, які у ній відбуваються, та соціально-економічна географія, яка вивчає населення Землі та його господарську діяльність.