Теорія:

Людина завжди цікавилась навколишнім світом, хотіла зрозуміти властивості і призначення мінералів і гірських порід, води, повітря, вогню, рослин і тварин.
 
Давні учені збирали факти про навколишній світ, систематизували їх і встановлювали закономірності. Вони використали у своїй роботі різні способи і прийоми — методи.
Метод (від грец. μέθοδος, «методос» — шлях дослідження, пізнання) — сукупність кроків, дій, які націлені на розв'язання певної задачі або досягнення певної мети.
Географія також має спеціальні методи пізнання.
Спостереження
У давнину основним способом пізнання природи було спостереження.
Метод спостереження — це спосіб дослідження, при якому аналізуються і описуються різні об'єкти і явища.
Спостереження дозволяє вивчати явища природи. Щоб з'ясувати суть явища, необхідно зібрати матеріал і проаналізувати його.
 
наблюдение 1.jpg 
наблюдение 2.jpg
 
Спостереження — один з найдоступніших способів вивчення природи. Для його проведення потрібні терпіння, допитливість і цілеспрямованість.
Опис
Перші мандрівники записували відомості про відкриті ними землі, народи, що населяють їх, особливості довкілля. Вони намагалися дати відповіді на питання: «Де розташовано?», «На що схоже?», «Які має особливості?»
 
Такий метод вивчення природи називається опис.
Описовий метод — вид наукового методу, що є системою процедур збору, первинного аналізу і викладу даних і їх характеристик.
Зараз цим методом користуються учасники польових експедицій, що вивчають, рельєф, Світовий океан, атмосферні явища Землі, Арктику та Антарктику, а також нові, ще не описані, організми на Землі.
 
описание 1.jpg описание 2.jpg