Теорія:

Шкільний курс геометрії складається з планіметрії і стереометрії.
   
Планіметрія вивчає фігури та їх властивості на площині. Умовно кажучи, планіметрія вивчає все, що можна намалювати або накреслити на аркуші паперу.
Основні об'єкти планіметрії — це точки, лінії і замкнуті фігури (наприклад — квадрат, трикутник, коло, трапеція, ромб). Множина всіх точок, що розглядаються в планіметрії утворює площину. Безліч точок в планіметрії називається фігурою. Замкнута фігура в планіметрії — це безліч точок, обмежених лінією


Стереометрія вивчає фігури та їх властивості в просторі.
Умовно кажучи, стереометрія вивчає все, що можна склеїти з паперу, сколотити з дощок, побудувати з цегли тощо.
Основними об'єктами стереометрії є точки, прямі, площини і замкнуті просторові фігури (наприклад — куб, піраміда, паралелепіпед, куля, конус). Множина всіх точок, що розглядаються в стереометрії, називається простором. Будь-яка безліч точок називається фігурою. Замкнута фігура в стереометрії — це безліч точок, обмежених поверхнею.
Приклад:

На анімованих ілюстраціях наочно показані зв'язок і відмінність плоских і просторових фігур.

Кожна пряма і кожна площина містять будь-які точки, отже пряма і площина теж є фігурами стереометрії.
Площина нескінченна і ділить простір на дві частини.

Точки позначаються прописними латинськими літерами \(A, B, C, D, E, K,…\)
Прямі позначаються малими латинськими літерами \(a, b, c, d, e, k,…\)
Площини позначаються грецькими літерами α,β,γ і т. д.