Теорія:

Основні поняття для векторів у просторі вводяться так само, як і для векторів на площині.
Вектором називається спрямований відрізок.
 


Будь-яка точка простору може розглядатися як нульовий вектор, початок і кінець якого збігаються. Нульовий вектор позначають O.
Довжиною вектора називається довжина відповідного йому відрізка. Довжина нульового вектора дорівнює нулю.
AB=ABO=0.
Два ненульових вектора називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих.
Якщо ненульові вектори AB і CD колінеарні і промені \(AB\) і \(CD\) співнапрямлені, то і вектори називаються співнапрямленими. Якщо промені протилежні, то вектори називаються протилежно напрямленими.
Нульовий вектор співнапрямлений з будь-яким вектором.
Позначення: співнапрямлені вектори ABCD, протилежно напрямлені вектори ABCD.
Приклад:
векторы-коллин-пространство.png
Вектори  a і c, b і d попарно колінеарні. Причому, вектори a і c протилежно напрямлені, а вектори b і d - співнапрямлені.
Вектори називаються рівними, якщо вони співнапрямлені і рівні за довжиною.
Приклад:
векторы-равные-пространство.png 
Приклад:
Вектори AB1 і DC1 рівні, оскільки AB1DC1 і AB1=DC1.
А вектори AB і  CD — не рівні, тому що, незважаючи на рівність довжин,  ABCD.
Якщо точка \(A\) — початок вектора, то кажуть, що даний вектор відкладений від точки \(A\).
Від будь-якої точки можна відкласти вектор, рівний даному, і притому тільки один.