Теорія:

Поняття об'єму
Об'єм — кількісна характеристика простору, займаного тілом або речовиною.
Цю характеристику можна виміряти за допомогою обраної одиниці виміру об'ємів.
Одиницею виміру об'ємів будемо вважати куб, ребро якого дорівнює одиниці виміру довжини.
В СІ основна одиниця вимірювання об'єму — кубічний метр. Kубічний метр — куб, ребро якого дорівнює \(1 м\). Kубічний метр позначають м3 .
 
Застосовуються також похідні від основної одиниці виміру: кубічний міліметр, кубічний сантиметр, кубічний дециметр (літр), кубічний кілометр. Зустрічаються і позасистемні одиниці вимірювання об'єму рідин: барель, пінта, кварта, кубічний дюйм.
imagesCAI9HLCO.png
Властивості об'ємів
1. Об'єм тіла є невід'ємне число.
kofe2.jpg
2. Рівні геометричні тіла мають рівні об'єми.
varenie.jpg
3. Якщо геометричне тіло утворене з геометричних тіл, які не мають спільних внутрішніх точок, тоді об'єм даного тіла дорівнює сумі об'ємів тіл його складових.
  кубики 2.jpg
Об'єм прямокутного паралелепіпеда 
Призма — це багатогранник, в основах якого лежать рівні багатокутники, а бічні грані — паралелограми.
 
Паралелепіпед — призма, основою якої є паралелограм.
 
Прямий паралелепіпед — це паралелепіпед, у якого 4 бічні грані — прямокутники.
 
Куб — правильний багатогранник, кожна грань якого є квадратом. Окремий випадок паралелепіпеда і призми.
 
Прямокутний паралелепіпед — це прямий паралелепіпед, основою якого є прямокутник.
images.png
Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку його довжини, ширини і висоти.
parallelepiped.png
  
V=abh
  
1. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту.
V=S(основи)h
  
2. Об'єм прямої призми, основою якої є прямокутний трикутник, дорівнює добутку площі основи на висоту.